Thương mại điện tử là gì?

Thương mại điện tử là gì?

Ngày nay, thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ bởi tốc độ sử dụng internet cùng với nhiều công nghệ hiện đại ra đời. Con người ngày ưu tiên giao dịch dưới hình thức này bởi các lợi ích mà nó mang lại. Ở Việt Nam, khái niệm thương mại mới xuất hiện cách đây không lâu. Cơ sở pháp lý để điều chỉnh thương mại điện tử ở Việt Nam sẽ rất hữu ích với nhiều nước trên thế giới. Cuối năm 2005, Việt Nam có "Luật Giao dịch điện tử" và năm 2006 mới ra đời định hướng hướng dẫn thi hành luật này.

 

 

1. Thương mại điện tử là gì?

Có nhiều khái niệm về thương mại điện tử (TMĐT), nhưng hiểu một cách tổng quát, TMĐT đang thực hiện một phần hoặc toàn bộ hoạt động thương mại bằng các phương tiện điện tử. TMĐT vẫn mang bản chất như thương mại thương mại. Tuy nhiên, thông qua các mạng di động mới, hoạt động thương mại được thực hiện nhanh hơn, hiệu quả hơn, giúp tiết kiệm chi phí và mở rộng kinh doanh không gian.

TMDT càng được biết đến như một phương pháp hiệu quả kinh tế từ khi Internet và phát triển. Chính vì vậy, nhiều người hiểu TMĐT theo nghĩa cụ thể hơn là giao dịch, mua sắm qua Internet và mạng (ví dụ như mạng nội bộ của doanh nghiệp).

 

2. Lợi ích của TMĐT

Benefit most thatTMĐT come back to the chi tiết kiệm chi phí và tạo ra lợi ích cho các giao dịch bên. Giao dịch bằng phương tiện điện tử nhanh hơn vì vậy đối với truyền thống, ví dụ gửi fax hoặc thư điện tử, nội dung thông báo cho người nhận nhanh hơn gửi thư. The interactions of Internet with the cost of a cheap, a business business can not send the message, welcome to the row of the customer with the same package as a delivery. With TMTT, các bên có thể tiến hành giao dịch khi ở cách nhau, giữa thành phố với nông thôn, từ nước này sang nước kia, hay nói cách khác không bị giới hạn bởi địa chỉ không gian. This will be let in the bank of you. Với người dùng, họ có thể ngồi tại nhà để đặt hàng, mua nhiều hàng hóa, dịch vụ nhanh chóng.

Những lợi ích chỉ được sử dụng với các nhận thức nghiệp vụ của TMĐT. Do đó, TMĐT góp phần thúc đẩy tranh luận giữa các doanh nghiệp để thu được nhiều lợi ích nhất. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh quốc tế thương mại hội nhập, khi các doanh nghiệp trong nước phải cạnh tranh nhau với nước ngoài của doanh nghiệp.

 

3. Các ứng dụng TMĐT loại

Dựa vào chủ sở hữu của thương mại điện tử, có thể chia thương mại điện tử ra các loại phổ biến như sau:

- Giao dịch giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp - B2B (kinh doanh đến doanh nghiệp);

- Giao dịch giữa doanh nghiệp với khách hàng - B2C (kinh doanh đến người tiêu dùng);

- Giao dịch giữa doanh nghiệp với cơ sở nước ngoài - B2G (kinh doanh chính phủ);

- Giao dịch trực tiếp giữa các cá nhân - C2C (người tiêu dùng với người tiêu dùng);

- Giao dịch giữa nhà nước cơ bản với cá nhân - G2C (chính phủ với người tiêu dùng).

B2B là loại dịch vụ qua điện thoại công nghiệp giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp. Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (UNCTAD), TMĐT B2B chiếm tỷ trọng lớn trong TMĐT (khoảng 90%). The transaction transactions B2B being used in the application of TMDT the application network as a new network value (VAN); dây chuyền cung cấp hàng hoá, dịch vụ (SCM), dịch vụ TMĐT sàn ... Các doanh nghiệp có thể chào hàng, tìm hàng, đặt hàng, ký hợp đồng, và thanh toán qua các hệ thống này. Ở mức cao, các giao dịch này có thể diễn ra một cách tự động. TMĐT B2B mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, đặc biệt là giảm các chi tiết về lĩnh vực tìm hiểu thu thập, quảng cáo, tiếp thị, đàm phán, tăng cơ hội kinh doanh, ...

B2C là loại giao dịch giữa doanh nghiệp và người dùng thông qua các phương tiện điện tử. Doanh nghiệp sử dụng phương tiện điện tử để bán hàng hóa, dịch vụ tới người tiêu dùng. User thông qua các phương tiện điện tử để lựa chọn, mặc cả, đặt hàng, thanh toán, nhận hàng. Transaction B2C or less at least (khoảng 10%) in TMĐT but exceeded range of range. Để tham gia vào một mô hình kinh doanh, thông thường doanh nghiệp sẽ thiết lập trang web, mô tả cơ sở dữ liệu về hàng hoá, dịch vụ; tiến hành các kế tiếp, quảng cáo, phân phối trực tiếp tới người dùng. TMĐT B2C mang lại lợi ích cho cả doanh nghiệp và người dùng. Doanh nghiệp tiết kiệm nhiều dịch vụ bán hàng không cần hiển thị phòng khách hoặc thuê người bán hàng, chi phí quản lý cũng giảm.

B2G là loại hình giao dịch giữa doanh nghiệp với cơ sở nước tiểu, trong đó cơ sở nước đóng khách hàng. Unowned swap information between business with the state base through the industrial devices. Cơ quan nhà nước cũng có thể thiết lập các trang web tại đó đăng tải thông tin về nhu cầu mua hàng của các nhà nước, tiến hành đấu thầu hàng hoá, dịch vụ và lựa chọn nhà cung cấp trên trang web. This one help the saving of the supply supplier, the most helicopters in the shopping card.

C2C is the category between each person. Developers of electronic media for many people can be relevant to a hand as a hand as a vendor, as well as service. Một cá nhân có thể tự thiết lập trang web để kinh doanh các mặt hàng mình làm ra hoặc sử dụng một trang web có sẵn để đánh giá một số món hàng mình có. C2C contribgention made to the multiple fields of the field.

G2C is the category between the database of a person. This essential is the principal action action, but can be mang các element of TMDT. Ví dụ khi người tiêu dùng đóng thuế qua mạng, trả phí khi đăng ký trực tuyến, vv ...

 

4. Pháp luật về thương mại điện tử

Day 1/3/2006, Lawing the service of a elektronically atomic policy. Đến năm cuối năm 2007, bốn trong số năm nghị định hướng dẫn Luật Giao dịch điện tử have been cấm hành, về cơ bản hoàn thành khung pháp lý cho việc triển khai ứng dụng Transaction điện tử in Các lĩnh vực lớn of đời sống xã hội.

Ngày 9/6/2006, Oblivion Declaration of the Commercial Commerce with the certificate of a power of the phone of the certificate of the certificate of the certificate of the number of the product of the commercial from the chào hàng and accept chào row, parallel transaction for executables.

Ngày 15/2/2007, Nghị định số 26/2007 / NĐ-CP quy định chi tiết số ký hiệu và số đăng ký dịch vụ được ban hành. This setting quy định số ký tự và các nội dung cần thiết liên quan đến chữ ký số sử dụng bao gồm số chứng chỉ và quản lý, cung cấp và sử dụng chứng chỉ chứng chỉ dịch. Đây là những nền tảng định dạng để thiết lập một chế độ cơ sở bảo toàn an ninh cũng giống như độ tin cậy của các điện tử giao dịch, là điều kiện xác định kỹ thuật mặt để đẩy mạnh thương mại điện tử ứng dụng Subportals.

Ngày 23/2/2007, Chính phủ ban hành Nghị định số 27/2007 / NĐ-CP quy định chi tiết Luật Giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính. Confirm this policy to make conditions of conditional conditions required to determine and development an environment transaction environment; help Operator chính là người quản lý giao dịch trong tài chính của hoạt động kinh doanh, giảm phát phát sinh trong các tài khoản giao dịch như trốn thuế, gian lận khi chứng nhận hóa đơn.

Ngày 8/3/2007, Nghị định số 35/2007 / NĐ-CP về Giao dịch điện tử trong ngân hàng hoạt động sẽ cấm dịch vụ tập lệnh cho dịch vụ điện tử cho các hoạt động thể thao , đảm bảo rằng các điều kiện cần thiết cho môi trường pháp lý để củng cố, phát triển các điện tử của bạn một cách toàn diện và hiệu quả đối với ngân hàng hệ thống.

 

5. Thanh toán viên

Thanh toán tử là hình thanh toán trên mạng Internet, mạng thông tin có thể tiến hành hoạt động thanh toán, chi trả, chuyển tiền, ...

You may be used to you when you can make purchase siêu thị siêu thị và siêu thanh. Để thực hiện thanh toán, máy chủ hệ thống của bạn phải có phần mềm kiểm dịch trong trang web của mình.

 

6. Quảng cáo trên Internet

Cũng giống như các quảng cáo hình mẫu khác, quảng cáo trên mạng cung cấp thông tin giao dịch đẩy nhanh thông tin giữa người bán và người mua. Tuy nhiên, quảng cáo trên mạng khác phải quảng cáo trên các phương tiện truyền thông khác vì họ giúp người dùng có thể tương tác với quảng cáo. Over the internet everyth may be given to advert quảng cáo, from the product to determine the backgrounds image after the advertising content, make the logo or any markers products markers are become, nổi bật. Quảng cáo trên Internet cũng tạo ra các hội nghị cho các doanh nghiệp quảng cáo nhắm vào khách hàng của đối tượng khách hàng của bạn và cho phép họ quảng cáo với người dùng thích hợp và tìm kiếm người dùng. Out ra, promised on the network is the combination of traditional media and next market. That's a combination between provide markers, cung cấp thông tin và trao đổi buôn bán ở cùng một nơi.

* Các hình quảng cáo trên Internet

Quảng cáo bằng các banner, hình ảnh, flash, video, giới thiệu văn bản giới thiệu trên website

- Quảng cáo qua E-mail

- Quảng cáo trên Website

 

 

; ;